Clicks & Times

Voor een andere kijk op de wereld,
vanuit ongewone standpunten.

Wij zijn een team met 15 jaar ervaring die voor elke opdracht met vol enthousiasme aan de slag gaan met
steeds één doel: sprekende beelden creëren die leuk is om te (her)beleven. Voor een andere kijk op de
wereld, vanuit ongewone standpunten, maak je bij ons kennis met uitzonderlijke video- en fotografie.

 - Clicks & Times
Huwelijk - Clicks & Times
 - Clicks & Times
Clicks.
Bekijk foto's

Ooit waren schilderijen het enige  manier om iemand te vereeuwigen tot intrede van de fotografie . Met onze creativiteit en sensatie zorgen wij dat u dag vereeuwigd wordt met onvergetelijke fotos. Met gebruik van professioneele apparaturen en lenzen kan geen enkel detail overgeslaan worden. wij zorgen ervoor dat ons klanten hun bijzondere momenten, verhalen of plekken zelfs nog jaren nadien steeds weer kunnen beleven in plaats van alleen maar bekijken.U Kan voor meerdere doeleinde bij ons terecht.zoals : huwelijk,Communie,Portet,Vastgoed,Familie … .

Wilt je u Zaak professioneel promoten of u huwelijk onvergetelijk maken ? Dan bent u op het juiste adres. Beelden zeggen meer dan duizend woorden.Wij garanderen  een fantastische ervaring en een perfecte afwerking. Wij zorgen voor een videoreportage op maat en monteren dit naar jullie wensen.Trailers,Videoclips,Weddingstories, Drone opnames,Zakelijke videos,Evenementen … .

Beelden zijn geen luxe, maar een investering in  blijvende herinneringen !

Times.
Bekijk foto's

Visie.

Een foto of een beeld is pas geslaagd wanneer je het moment kan voelen. Naar die perfectie streven wij telkens weer opnieuw. Clicks & Times zorgt ervoor dat jullie beeldmateriaal of merk de uitstraling krijgt die jij wilt. Met als resultaat herinneringen waar je nog je hele leven lang met veel liefde naar kijkt. Foto en film zijn de ideale manier om jouw product, idee of evenement makkelijk kan verspreiden.

Offerte aanvragen Werkwijze

Albums

Onze luxe trouwalbums wordt ontworpen met de grootste zorg, in lijn met de stijl van jullie dag.Elk album krijgt een op maat gemaakte luxe albumbox. Zo zijn jullie kostbaarste herinneringen beschermt voor het leven.keuze uit ruime assortiment.

Werkwijze

Vooraf bespreken we in onze kantoor jullie dag tot in detail. Met creativiteit en passie film en monteren wij  jullie onvergetelijke dag. Deze 2 ingrediënten, creativiteit en passie, maken naar ons idee het verschil . Over 6 weken kunt u het geschiedenis bekijken met tranen en glimlach.

"The important thing is not the camera but the eye."

- Alfred Eisenstaed

Times - € 1199

 • Uitgebreide gesprek bij ons op bureel
 • Filmen van 9u00 – 00u00
 • Prachtige wedding clip van 5-7 minuten in hoge kwaliteit
 • 1 cameraman
 • Drone beelden
 • 2 x Trouwfilm + Clip op usb

Times Gold - € 1549

 • Uitgebreide gesprek bij ons op bureel
 • Filmen van 9u00 – 00u00
 • Prachtige wedding clip van 5-7 minuten in hoge kwaliteit
 • 2 cameramannen
 • Drone beelden
 • 2 x Trouwfilm + Clip op usb
 • Creatieve film van 60 – 70 minuten.

Clicks - € 899

 • Uitgebreide gesprek bij ons op bureel.
 • Fotograferen van 9u00 tot 00u00.
 • Aflevering op usb (± 500 foto’s)
 • Retoucheren & editing van foto’s

Clicks Gold - € 1399

 • Uitgebreide gesprek bij ons op bureel
 • Fotograferen van 9u00 tot 00u00.
 • Aflevering op usb (± 500 foto’s)
 • Retoucheren & editing van foto’s
 • Luxe Albumset
  (bestaat uit 1 grote album 35 x 35 , 2 albums van 20 x 20 en luxe houten doos )

Clicks & Times Gold - € 2099

 • Uitgebreide gesprek bij ons op bureel
 • Filmen van 9u00 – 00u00
 • Prachtige wedding clip van 5-7 minuten in hoge kwaliteit
 • 1 camera man
 • Drone beelden
 • 2 x trouwfilm + Clip op usb
 • Fotograferen van 9u00 tot 00u00.
 • Aflevering op usb (± 500 foto’s)
 • Retoucheren & editing van foto’s
 • Luxe Albumset
  (bestaat uit 1 grote album 35 x 35 , 2 albums van 20 x 20 en luxe houten doos )

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.clicksandtimes.be, zoals deze beschikbaar is gesteld door Clicks & Times. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Clicks & Times is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Clicks & Times.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Clicks & Times te mogen claimen of te veronderstellen.

Clicks & Times streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Sani-tec BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.clicksandtimes.be op deze pagina.

Privacybeleid

Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom geldt het volgende:

De Eigenaar kan worden toegestaan om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een overheidsinstelling.

Na afloop van de bewaartermijn worden de Persoonsgegevens gewist. Daarom kan het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden opgelegd na het verstrijken van de bewaartermijn.

Met wie we uw data delen

In dit onderdeel moet je alle derde partijen benoemen met wie je data deelt, inclusief partners, cloud-based services, betaalmethodes en service providers, benoem ook welke data je met hen deelt en waarom. Link naar hun privacybeleid wanneer mogelijk.

Standaard deelt deze Applicatie geen enkele persoonsgegevens met wie dan ook.

Het doel van de verwerking

De Gegevens ten aanzien van de Gebruiker worden verzameld zodat de Eigenaar zijn Diensten kan verlenen en voor de volgende doeleinden: Analyses, Contact met de Gebruiker en Weergave van content van externe platforms.

Gebruikers kunnen meer gedetailleerde informatie vinden over deze doelen van verwerking en over de specifieke Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt in de betreffende artikelen van dit document.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:

De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Applicatie, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.
Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

Google Analytics met geanonimiseerd IP (Google Inc.)

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Applicatie, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.
Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.
Deze integratie van Google Analytics anonimiseert uw IP-adres. Dit werkt door het afkorten van de IP-adressen van de Gebruikers in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten binnen de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server verzonden en in de VS afgekort.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

Contactformulier (deze Website)

Door het contactformulier in te vullen met zijn/haar Gegevens, geeft de Gebruiker deze Applicatie toestemming deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatieverzoeken, aanvragen voor prijsopgaven en andere soorten verzoeken die in de kop van het formulier worden aangegeven.

Verzamelde Persoonsgegevens: achternaam, adres, beroep, Btw-nummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, land, naam bedrijf, Postcode, staat, stad, telefoonnummer, voornaam en werkveld.

Met dit soort diensten kunt u content die op externe platforms is gehost direct op de pagina’s van deze Applicatie bekijken en hiermee interacties uitvoeren.
Als dit type dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds websiteverkeersgegevens verzamelen voor de pagina’s waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken.

Google Maps widget (Google Inc.)

Google Maps is een dienst voor de visualisering van kaarten, die wordt aangeboden door Google Inc. waarmee deze Applicatie dit soort content op zijn pagina’s kan opnemen.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Rechten van Gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.

Gebruikers hebben in het bijzonder het recht om het volgende te doen:

Meer informatie over het recht om tegen verwerking bezwaar te maken

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen of met als doel de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar, kan de Gebruiker bezwaar maken tegen deze verwerking door ter rechtvaardiging van het bezwaar een reden op te geven die verband houdt met zijn of haar specifieke situatie.

Gebruikers moeten zich er echter van bewust zijn dat, indien hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, zij te allen tijde zonder opgave van redenen bezwaar kunnen maken tegen die verwerking. Gebruikers kunnen zich op de hoogte stellen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, in de relevante artikelen van dit document.

Hoe deze rechten uit te oefenen

Verzoeken om Gebruikersrechten uit te oefenen, kunnen aan de Eigenaar worden gericht via de contactgegevens die in dit document worden verstrekt. Deze verzoeken zijn kosteloos en zullen door de Eigenaar zo spoedig mogelijk en altijd binnen één maand worden behandeld.

Bijkomende informatie over Gegevensverzameling en verwerking

Juridische procedures

De Eigenaar kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van deze Applicatie of de hieraan gerelateerde Diensten.
De Gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de Eigenaar genoodzaakt kan zijn Persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van overheidsinstellingen.

Bijkomende informatie over de Persoonsgegevens van de Gebruiker

Naast de informatie die in dit Privacybeleid is opgenomen, kan deze Applicatie op verzoek de Gebruiker bijkomende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Met het oog op de werking en het onderhoud, kunnen deze Applicatie en externe diensten bestanden verzamelen die de interactie met deze Applicatie registreren (systeemlogboeken) of hiervoor andere Persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres).

Niet in dit beleid opgenomen informatie

Ten allen tijde kan van de Eigenaar meer informatie over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens worden gevraagd. Zie hiervoor de contactinformatie aan het begin van dit document.

Hoe verzoeken om het browseverkeer niet bij te houden worden verwerkt

Deze Applicatie ondersteunt geen verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden.
Lees het privacybeleid van de externe diensten die worden gebruikt om te bepalen of deze voldoen aan verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden (Do Not Track).

Wijzigingen van dit privacybeleid

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en eventueel binnen deze Applicatie en/of – voor zover technisch en juridisch haalbaar – door een kennisgeving te sturen naar de Gebruikers via contactgegevens die de Eigenaar beschikbaar staan. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

Indien de wijzigingen betrekking hebben op de verwerkingsactiviteiten op basis van toestemming van de Gebruiker, dient de Eigenaar opnieuw toestemming van de Gebruiker te verkrijgen, voor zover dit is vereist.

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle gegevens die direct, indirect of in verband met andere gegevens – waaronder een persoonlijk identificatienummer – de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maken.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit deze Applicatie (of externe diensten die worden ingezet in deze Applicatie ), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de Gebruikers van deze Applicatie worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina’s en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die gebruikmaakt van deze Applicatie die, tenzij anders is aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Betrokkene

De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of Gegevenstoezichthouder)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de Verwerker Persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke (of Eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Applicatie. De Verwerkingsverantwoordelijke is de Eigenaar van deze Applicatie, tenzij anderszins wordt aangegeven.

Deze Applicatie

De middelen waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld of verwerkt.

Dienst

De Dienst die wordt aangeboden door deze Applicatie zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookie

Kleine gegevenssets die op het apparaat van de Gebruiker wordt opgeslagen.


Juridische informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van diverse wetgevingsregels, waaronder artikel 13/14 van de Europese verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze Applicatie, tenzij anders vermeld in dit document.

Meest recente update: 28 januari 2020